1.کلیه محصولات بعد از 3 روز و نارضایتی قابل بازگشت می باشد    

2.در صورت تایید کالا تا 24 ساعت بعد از سفارش بدست شما خواهد رسید

3.کلیه محصولات مرغوب و با کیفیت می باشد